50 meter bassin lukket

På grund af en defekt bas­sin­vands cir­ku­la­tions­pum­pe, er 50 meter bas­si­net luk­ket. Vi for­ven­ter opstart igen sidst i uge 27. Nærmer infor­ma­tion føl­ger.
Alle andre faci­li­te­ter er åbne, også det dej­li­ge uden­dørs­bas­sin.