Støt KnækCancer

Svømmehallens gæster og per­so­na­le står sam­men om at støt­te KnækCancer. Læs mere på lin­ket: KnækCancer pla­kat 2018